Barn & Skola, Grundsärskolan - Stenportskolan

Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, musikskola och fritidsgårdar.
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan består av årskurs 1-9.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. Den är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i de ämnen som finns inom grundsärskolan. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden i stället för ämnen. De ämnesområden som finns är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. För en elev inom grundsärskolan är det också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Vill du vara med och skapa framtidstro för våra elever i Lidköping? Då vill vi att du fortsätter att läsa den här annonsen och titta på vår film.

 

Arbetsbeskrivning

Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden.

På Grundsärskolan Stenportskolan finns i dagsläget sex klasser. Fyra av klasserna är klasser inom träningsskolan. Arbetet i varje klass leds av en klasslärare. Beroende på elevernas utmaningar finns också en eller flera pedagogiska resurser. På skolan finns, utöver klasslärare, lärare i praktisk-estetiska ämnen, speciallärare tal- och språk, fritidspedagoger, pedagogiska resurser samt ett elevhälsoteam.

I aktuell tjänst ingår mentorskap / klasslärarskap i en av våra träningsskoleklasser. Du kommer vara ansvarig för att leda arbetet i klassen. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare eller förskollärare. (Förskollärare är behöriga att undervisa i träningsskolan.) Har du en speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning är det meriterande. 

Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.

Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.

Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Ditt lärande i det kollegiala lärandet är en självklarhet. Du reflekterar över och analyserar din egen undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.

Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.

 

Villkor
Tillsvidare 100% med start 19 februari 2018 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer BSN 2017/420
Kontakt
  • Åsa Fyhr, 0510-77 07 61
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, Ulrika Lindahl, 0510-77 00 80
  • Lärarnas Riksförbund, Ingela Kronlid, 0732-31 70 05
Publicerat 2017-11-23
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Return to job vacancies