Barn & Skola, Tuns skola

Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, musikskola och fritidsgårdar. Barn & Skola erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn med kvalitativa övergångar för våra barn och elever. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.Tuns skola är en liten skola med 74 elever i landsbygdsmiljö. Vi arbetar årskursvis i små klasser i 10-15 elever och vid lämpliga arbetsområden jobbar vi ihop med andra årskurser. Vi arbetar i kreativa lärmiljöer med olika ämnesrum. Lärarna arbetar utifrån sina olika kompetenser.


Informations och kommunikationsteknik (IKT) utgör en stor och viktig del av skolans pedagogiska verktyg. Varje elev i årskurs 1-6 har tillgång till en egen iPad som används dagligen i lärandet. Eleverna bloggar om sitt lärande för att få möjlighet till respons från en större omvärld. Med dessa verktyg vill vi skapa en skola för hållbart lärande där våra elever är väl rustade för framtiden.

Vill du vara med och skapa framtidstro för våra elever i Lidköping? Då vill vi att du fortsätter att läsa den här annonsen och titta på vår film.

 

Arbetsbeskrivning

Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd årskurserna 1-6.

Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.

Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.

Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Ditt lärande i det kollegiala lärandet är en självklarhet. Du reflekterar över och analyserar din egen undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.

Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.

 

Villkor

Tidsbegränsad anställning 20 % under läsåret 2018/2019 med start 13 augusti.

Övrigt

I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer BSN 2018/213
Kontakt
  • Åsa Fouganthine, rektor, 0510-771950
  • Karin Gustafsson, personalkonsult, 0510-77 15 33
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, Ulrika Lindahl, 0510-77 00 80
  • Lärarnas Riksförbund, Ingela Kronlid, 0732-31 70 05
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-19

Return to job vacancies