Beskrivning

Vill du bidra till att våra brukare får en meningsfull dag? Vi söker kontinuerligt motiverade medarbetare för vikariearbete. Som medarbetare inom Vård & Omsorg i Lidköpings kommun är du en viktig tillgång för våra verksamheter. Arbetet är både betydelsefullt och meningsfullt genom att du i varje möte ger bästa möjliga service, vård och omsorg.

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund, som innebär att alla ska känna sig trygga och nöjda med det stöd vi ger. Den enskilde ska vara delaktig och ha ett avgörande inflytande över det stöd han eller hon får. Alla ska känna att de har ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och alla ska känna att det stöd och den vård man får tar hänsyn till hela livssituationen.

Rekryteringsenhetens vision är att med tillgängliga resurser skapa en verksamhet som ser till att ”rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle”. Enheten rekryterar och timanställer alla vikarier för omvårdnadspersonal och korttidsbemannar de ordinarie verksamheterna vid planerad och oplanerad frånvaro.

Arbetsuppgifter

Arbetet som timavlönad kräver stor flexibilitet, initiativförmåga och ansvar . Som timavlönad vikarie ska du med kort varsel kunna ta arbete i de olika verksamheterna inom vård och omsorg, i hela Lidköpings kommun. Våra verksamheter finns inom följande områden: äldreboende, hemvård, funktionsnedsättning.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att med gott bemötande tillgodose brukarens individuella behov av social omsorg och personlig omvårdnad. Du kommer att arbeta med att ge våra brukare en aktiv och meningsfull vardag. Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter brukaren. Det kan handla om socialt stöd, sysslor i brukarens boendemiljö, hjälp med hygien, delegerade sjukvårdsuppgifter och möjlighet till stimulans och aktivering. Du behöver ha god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer till brukaren, dennes anhöriga, kollegor och chefer inom de verksamheter vi erbjuder våra tjänster till.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en avslutad eller pågående utbildning inom Vård och Omsorg eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Även du som har erfarenhet från vård och omsorg eller är intresserad av att arbeta med människor är välkommen att söka.

Har du avslutade studier inom Vård och Omsorg ska dessa betyg bifogas ansökan samt ditt betyg i svenska på gymnasial nivå.

Har du pågående studier inom Vård och Omsorg ska utdrag ur betygskatalogen bifogas ansökan. Sådant dokument kan du få via din utbildningsanordnare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du arbetat hos oss tidigare och har goda referenser från detta.

Social dokumentation och kommunikation är viktigt i arbetet, för att undvika missförstånd behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver också känna dig bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.

 Villkor

För att bli anställd inom Vård & Omsorg krävs att du fyllt 18 år.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och helgtjänstgöring. Vissa verksamheter inom funktionsnedsättning har även journätter.

För att arbeta inom vissa verksamheter krävs B-körkort för bil med manuell växellåda och/eller cykelvana.

Ansökningshandlingarna kommer att behandlas löpande utifrån verksamhetens behov.

Välkommen med din ansökan redan i dag!

När du lämnar referenser ange arbetsplats, chefens namn och telefonnummer.

Övrigt

Hos oss får du som timavlönad tillgång att registrera tillgänglig tid för arbete i vårt IT-baserade bokningssystem TimeCare Pool. Bokningar av arbete sker via SMS i din mobiltelefon. Varje bokat arbetspass är ett avtal om arbete.

I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionshinderområdet enligt lag(2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ . Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef. Kuvertet skall vara oöppnat vid öppningstillfället.

Din intresseanmälan är aktuell hos oss 6 månader.  Därefter får du förnya din intresseanmälan. Tänk på att du kontinuerligt uppdaterar din ansökan så informationen är aktuell.

Vill du komma i kontakt med personalhandläggare på Rekryteringsenheten, så mailar du till adressen: rekryteringen@lidkoping.se


Log in and send a speculative application

Return to job vacancies