Teknisk Service, Vatten-Avlopp

Teknisk Service är den förvaltning på Lidköpings kommun som ansvarar för kommunens elnät, bredbandsnät, vatten, avlopp och renhållning. Förvaltningen har cirka 100 anställda med hög kompetens inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och kommunikation. Teknisk Service har en betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och erbjuda god service till medborgarna.
Förvaltningen står nu inför flera stora projekt, som till exempel att bygga ett nytt avloppsreningsverk, utveckla elnät för framtidens hållbara energikonsumtion, bygga ut stadsnätet för bredband och att införa ett modernt system för avfallshantering.

Lidköpings Vatten-Avlopp består av 25 medarbetare och är den enhet inom Teknisk Service som sköter drift och underhåll av våra vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer och utbyggnad av VA-infrastruktur inom Lidköpings kommun. Vatten-Avlopp står inför ett intensivt arbete de närmaste åren med utbyggnad av ledningsnätet och byggnation av ett nytt avloppsreningsverk.

Arbetsuppgifter

VA-strategen ska vara ett stöd till hela processen men främst till VA-chefen. VA-strategen ska arbeta med både strategiska frågor, planeringsfrågor för hela VA-verksamheten, samordning med övriga enheter inom Teknisk service samt övriga förvaltningar. T.ex. utredningar, va-juridik, översiktlig planering utifrån VA-perspektivet, remisshantering, upphandlingar och projektledning.

Du kommer att följa upp trender, resultat och resursförbrukning för att skapa beslutsunderlag till våra investerings- och förnyelseplaner. Våra uppdrag drivs ofta i projektform och du kommer att fungera både som beställare och projektledare.

Befattningen kräver en kombination av tekniskt och ekonomiskt kunnande och god förhandlingsförmåga. Arbetet innebär att du jobbar på ett strukturerat sätt med strategier och långsiktiga planer, delegation och uppföljning. Målsättningen skall vara att du bidrar till att säkerställa att vattenförsörjning, spillvatten-, dagvattenhantering sker med hög leveranssäkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och god miljö.

I rollen som VA strateg kommer även dina arbetsuppgifter vara att arbeta med våra interna samt externa entreprenader och projekt.. Planering och uppföljning av olika driftprojekt som görs i driftsorganisationen, VA-verk ingår också. I dagsläget är vi en beställarorganisation och Park-gata är utförarorganisation när vi inte använder externa entreprenörer.

Då detta är en ny funktion hos oss så finns det stora möjligheter för dig att själv påverka och utveckla rollen.

Du rapporterar till VA-chefen, Vatten-Avlopp.

Kvalifikationer

Du bör ha teknisk ingenjörsutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad eller likvärdigt område. Erfarenhet av anläggningsentreprenad/byggentreprenader, projektledning är meriterande liksom en förståelse för hur kommunal verksamhet styrs och fungerar. Erfarenhet av VA är naturligtvis också meriterande samt kunskap i LAV (lagen om allmänna vattentjänster) samt avtalsjuridik. Vidare är god förståelse av ekonomisk uppföljning ett krav.

Rollen kräver god samarbetsförmåga, långsiktighet och öppenhet för både nyheter och förändringar. Förmåga att driva egna processer, kunna organisera och se delarnas betydelse för helheten är viktiga egenskaper.

För att trivas i rollen så bör du tycka om att arbeta på en arbetsplats som präglas av affärsmässighet, periodvis ett högt tempo, högt i tak och en positiv anda. För dig är det viktigt att göra ett bra jobb och att alltid leverera förstklassig service till kunder och kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lidköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer TSN 2017/60
Facklig företrädare
  • Sveriges Ingenjörer, Henrik Larsson, 0510-77 04 05
Publicerat 2017-08-16
Sista ansökningsdag 2017-09-03

Tillbaka till lediga jobb